منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دام زنده

فروش دام زنده گوسفند ، گاو و بز که طبیعی بوده و از روستای خود تامین می نماییم . خلاصه که سعی بر این داریم محصول درجه یک ارائه کنیم.

sale cow sistani

خرید و فروش تلیسه نژاد گاو سیستانی

خرید و فروش گاو سیستانی – معرفی گاو سیستانی اﯾﻦ ﮔﺎو ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ و وﺿﻌﯿﺖ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﮐﺜـﺮ ﮔـﺎو ﻫـﺎ  زبو ، ﺑـﺪﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ، ﺷﯿﺐ دار ِ…

دام زنده

عرضه دام زنده

  افزایش جمعیت جهان در دهه های اخیر و نیاز بیشتر به مواد غذایی، زمینه ایجاد تنوع را در غذا به وجود آورده و سبب شده است تا دانش های…

sheep meat2

خرید دام زنده – فروش دام زنده

دام زنده مناسب یا گوشت مناسب برای کشتار راهنمای خرید گوشت گوسفندی سالم   گوشت گوسفند یکی از بهترین انواع گوشت ها می باشدذ که در تمامی غذاها مورد استفاده قرار…

cow Brown Swiss cattle

معرفی نژاد گاو براون سوئیس – Brown Swiss

گاو براون سوئیس   گاو نژاد براون سوییس یک نژاد معروف سوییسی از سری گاو های شیری می باشد که در منشاء اصلی آن از رشته کوه های آلپ می…

گاو سیستانی - گاو بومی ایران

گاو بومی ایران و معرفی نژاد گاو های ایرانی

گاو بومی ایران و اسامی آن ها گاو بومی ایران و ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از خاستگاه ﻫﺎی اﺻﻠﻲ اﻫﻠﻲ ﺳﺎزي ﮔﺎو ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده . ایران ﺑـﻪ…