منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گوسفند دورست (درست هورن و پولد درست) با درصد دوقلو زایی بالا

گوسفند دورست (درست هورن و پولد درست) با درصد دوقلو زایی بالا

گوسفند دورست دوقلوزا

گوسفند نژاد انگلیسی دورست
(درست هورن و پولد درست)

Dorset (Dorset Horn & Polled Dorset)
قرن ها پیش با ورود اسپانیا براي فتح انگلیس به این کشور، تعدادي گوسفند مرینو به جنوب
غربی انگلیس آورده شد. در اثر آمیزش گوسفند مرینو با گوسفند نر شاخ دار، نژاد چند بهره اي
به نام گوسفند دورست هورن، مطابق با نیاز هاي آن زمان به وجود آمـد. سـپس ایـن نـژاد در منـاطق
دورست، سامرست، دووِن و ولز پراکنده شد.
درسال 1951 میلادي در گله ي گوسفندان دورست هورن دانشـکده ي ایـالتی کالیفرنیـاي
جنوبی جهش ناگهانی رخ داد و چهار بره ي بدون شاخ به دنیا آمد که بعد ها این بره ها منشاء
گوسفندان پولد دورست گردیدند.

تعداد گوسفند نژاد دورست

گوسفند نژاد آواسی مدیترانه ای(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)


امروزه تعداد کنونی پولد دورست خیلی بیشتر از دورست هورن اسـت. ایـن موضـوع فقـط
شامل آمریکا نمی شود و در سایر کشور هایی که دورست ها رایج هستند نیز همین طور اسـت
و دلیل آن به انتخاب تولید کنندگان گوسفند بر می گردد. تعداد گوسفند های دورست به انـدازه اي زیـاد
شده که به نژاد شماره ي یک صورت سفید در آمریکا تبدیل شده است. این نژاد از نظر تعـداد
در آمریکا، پس از سافوك در رتبه ي دوم قرار دارد.
هم گوسفند های پولد دورست و هم دورست هورن داراي صـورتی تمـام سـفید، طـول بـدن
مناسب و ساختار عضلانی هستند . که براي تولید بره هایی با اندام دلخواه مناسـب اسـت.

وزن گوسفندان نژاد دورست


قوچ ها بین 85 تا 125 کیلوگرم و وزن میش ها بین 60 تا 85 کیلوگرم است. گوسـفند هـاي
دورست هورن شاخ هاي پیچیده و رو به جلو دارند. داراي اندام هاي یک نژاد گوشتی مناسـب است و ران هاي عضلانی و پر گوشتی دارد.
پشم آن بسیار سفید، قوي و بدون الیاف مشکی است. وزن پشم تولیدي بین 2.25 تا 4
کیلو گرم با خلوص 50 تا 70 درصد است. طول پشم بین 6 تا 10 سانتی متر و قطر آن 27 تا
32 میکرون است. از نظر تولید شیر نیز مطلوب است و گله هاي انتخابی تولیـد شـیر بـالایی
دارند.
از ویژگی هاي بارز گوسفند دورست ، زایش غیر فصلی است . و بر خلاف مرینو کـه داراي فصـل
طبیعی براي جفت گیري است آن ها توانایی آمیزش در همهي فصول سال را دارنـد. نسـبت
بره زایی 1.3 تا 1.8 و درصد دو قلو زایی بالاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code